Khoảng 130 Trung tâm GTVL sẽ được rà soát, đổi tên

Sau ngày 20.7,các Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) không đáp ứng tiêu chí của NĐ 196/2013/NĐ-CP sẽ chính thức đóng cửa.

Liên quan tới các quy định mới này, PV Báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH).

Thưa bà, sự thay đổi trong cách gọi “giới thiệu việc làm” trong NĐ 19/2005/NĐ-CP (đã hết hiệu lực) chuyển thành “dịch vụ việc làm” trong Nghị định 196/201/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20.1.2014) sẽ làm thay đổi chức năng hoạt động của mô hình tổ chức này?

- Toàn quốc hiện có khoảng 130 TT DVVL đang thuộc diện điều chỉnh và rà soát để đáp ứng tiêu chí Nghị định 196/2013/NĐ-CP. Sự thay đổi trong cách gọi không lˠm thay đổi chức năng chính của Trung tâm DVVL.

Tên gọi mới là “dịch vụ việc làm” phản ánh đúng bản chất của hoạt động về dịch vụ việc làm, phù hợp với tên gọi chung của quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập Hiệp hội dịch vụ việc làm c˴ng thế giới.

NĐ 196/2013/NĐ-CP ra đời nhằm giải quyết thực tế gì trong hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay?

- Nghị định 196/2013/NĐ-CP ra đời một lần nữa khẳng định: Trung tâm DVVL là đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước,Ƞthực hiện các dịch vụ công về việc làm.

Nghị định này được ban hành nhằm tăng cường năng lực cho các TT DVVL bằng việc tăng số lượng nhân viên và chức năng, nhiệm vụ. 

Đồnɧ thời, Nghị định tăng cường công tác quản lý thông qua việc gắn trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền thành lập với việc bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của từng Trung tâm DVVL trực thuộc.

Theo quy định của NĐ 169/2013/NĐ-CP, sau ngàɹ 20.7, các TT DVVL không đáp ứng tiêu chí của sẽ phải đóng cửa.

Sau 7 năm ban hành, mức thu phí tư vấn và GTVL theo Thông tư 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH đã lỗi thời, thưa bà?

- Mức phí tư vấn, GTVL theo quy định tại Thông tư liên tịch 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH phù hợp trong giai đoạn qua. Ở thời điểm này, thị trường lao động của Việt Nam đang phát triển nhanh.

Việt Nam đã tham gia Hiệp hội Dịch vụ việc làm công thế giới, đòi hỏi các tổ chức dịch vụ việc làm phải nâng cao tính chɵyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm. Đặc biệt là chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thông tư số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH đang thể hiện một số hạn chế, cần bổ sung sửa đổi cho phù hợp với các Nghị định liên quan mới được ban hành.

Nghị định mới về hoạt động DVVL đã có hiệu gần 6 tháng, trong khi đó Bộ LĐTBXH vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể. Đây là điềuȠmà nhiều TT DVVL địa phương đang trăn trở, thưa bà?

- Để hạn chế bớt các văn bản hành chính, Bộ LĐTBXH đang xây dựng Thông tư hướng dẫn cả Nghị định số 196/2013/NĐ-CP và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP. Dự kiến xin ý kiến các Bộ ngành, đoàn tɨể, người lao động và người sử dụng lao động trong tháng 7.

Trong khi chờ Thông tư ban hành, thực hiện Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 196/2013/NĐ-CP và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP thì các địa phương có trách nhiệm xây dựng Quy hoạch Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thành lập, tổ chức lại, giải thể, chấn chỉnh hoạt động của các Trung tâm thuộc quyền quản lý.

Đồng thời, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động DVVL trên địa bàn. Hoặc ủy quyền cho Sở LĐTBXH cấp, cấp lại, gia hạn, thu ɨồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

- Xin cảm ơn bà

Nguồn: Dân trí

140

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan