Không chỉ học phí và viện phí, sẽ có thêm 44 dịch vụ chuyển sang cơ chế giá

Luật phí và lệ phí sẽ bãi bỏ 26 phí và 68 lệ phí, trong đó 44 khoản sẽ chuyển sang cơ chế giá. Riêng 17 loại phí được chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá.

Luật phí, lệ phí đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 tới đây. Chia sẻ tại buổi họp báo Bộ Tài chính chiều ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết Luật phí và lệ phí sẽ bãi bỏ 26 phí và 68 lệ phí.

Tổng cộng sẽ có 44 khoản phí, lệ phí sẽ được chuyển sang cơ chế giá. Việc chuyển từ phí sang cơ chế giá thực tế thực tế đã được thí điểm đối với hai khoản phí là học phí và viện phí. Ông Truyền cho biết đây là hai khoản phí ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Tuy nhiên, việc chuyển sang cơ chế giá nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ tốt hơn. Đồng thời, khi triển khai, Chính phủ đã thực hiện từng bước theo lộ trình có tính đến chính sách xã hội đối với đối tượng nghèo.

Theo ông Truyền, Luật phí - lệ phí mới sẽ đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào các nhiệm vụ mà trước đây cơ quan nhà nước thực hiện.

“Trước kia, danh mục phí, lệ phí sẽ được áp dụng theo các khoản dịch vụ mà NN thực hiện có trong danh mục ban hành. Phí trông giữ xe đạp, xe máy hay phí cầu đường, phà đò đều thực hiện như danh mục kể cả khi tư nhân tham gia góp vốn. Trong thời gian dài, xã hội hóa chưa được như mong muốn”, ông Truyền cho biết.

Luật phí và lệ phí đảm bảm tính minh bạch, công khai, chỉ rõ các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cùng đó, một số loại phí được bãi bỏ trong Luật mới cũng giảm bớt đóng góp của người dân.

Trong 44 loại phí, lệ phí được chuyển sang cơ chế giá, có 17 loại phí được chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá. Thẩm quyền định giá được giao cho 6 Bộ và UBND các tỉnh. Hình thức định giá đối với 17 dịch vụ này có thể được thực hiện bằng cách đưa ra mức giá cụ thể, áp giá trần (giá tối đa), giá sàn (giá tối thiểu) hoặc đưa ra khung giá.

Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá do quy định về thẩm quyền định giá của Nhà nước và hình thức định giá là một nội dung của Nghị định này.

Kèm đó, 13 thông tư hướng dẫn đã được ban hành trong đó có 01 Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BTC và 12 thông tư quy định giá sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.

Ông Truyền cũng cho biết đối với các nhóm thuộc quyền định giá của Bộ Tài chính, về cơ bản, giá kế thừa mức hiện hành, chỉ nhóm Dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y có thay đổi.

"Nếu có thay đổi lớn, cần thực hiện theo lộ trình. Hiện mới tính chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, những năm tới sẽ tính theo lộ trình theo quy định chung gắn với gắn với tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập", đại diện Cục quản lý giá cho biết.

Đối với ảnh hưởng của thay đổi này đến ngân sách nhà nước, ông Truyền cho biết chủ trương giữ nguyên nên nhìn chung không ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Điểm khác biệt là cơ chế thay đổi từ phí do Nhà nước thu sang việc thực hiện dịch vụ và thu theo cơ chế giá.

Trước đây, khoản thu về phí và lệ phí chiếm khoảng 5% ngân sách nhà nước. Nhiều khoản thu phí như phí thu rác, khoản phí người dân đóng góp chỉ trang trải được phần nhỏ chi phí và Nhà nước thông thường đều đề lại cho các tổ chức trang trai thậm chí hỗ trợ thêm. Khi thực hiện sang cơ chế giá, NSNN nhìn chung sẽ không bị ảnh hưởng.

Danh mục 17 loại phí được chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá

Nguồn: Người đồng hành

192

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan