Không cho phép giảng viên luật hành nghề luật sư

Thông qua Luật Luật sư ngày 20/11, Quốc hội thống nhất quy định không cho phép giảng viên luật hành nghề luật sư. Lý do cơ bản nhất đưa ra là có bổ sung lực lượng này cũng không khắc phục được tình trạng hạn chế, thiếu luật sư hiện nay.

luật luật sư

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện

Trong báo cáo giải trình lần cuối đọc trước Quốc hội, Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, theo kết quả thăm dò, vẫn có 2 loại ý kiến khác nhau về vấn đề nên hay không cho phép viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư.

Ý kiến thứ nhất tán thành với dự thảo luật, theo đó không cho phép quy định giảng viên luật được hành nghề luật sư. Ý kiến thứ hai “nới” quy định theo hướng cho phép giảng viên luật tham gia công việc của luật sư trong lĩnh vực làm tư vấn.

Chốt lại quan điểm, UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc cho phép giảng viên được hành nghề luật sư sẽ làm phân tán nguồn lực, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn giảng dạy và khó bảo đảm chất lượng hành nghề luật sư trong khi số giảng viên ĐH chuyên ngành luật so với yêu cầu phát triển còn rất thiếu.

Hơn nữa, việc cho phép viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được kiêm nhiệm hành nghề luật sư cũng không khắc phục được những hạn chế căn bản của nghề luật sư những năm qua. Còn nếu chỉ cho phép đối tượng nói trên hành nghề luật sư ở lĩnh vực tư vấn pháp luật thì sẽ hình thành hai loại luật sư: luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng.

Chủ nhiệm UB Tư pháp phân tích, điều này không phù hợp với quy định hiện hành và cũng không giải quyết được vấn đề bức xúc nhất hiện nay là rất thiếu luật sư tham gia tố tụng, đặc biệt là trong hoạt động tố tụng hình sự. Hơn nữa, hoạt động tư vấn pháp luật của viên chức giảng dạy pháp luật đã được pháp luật hiện hành điều chỉnh, nên không cần thiết bổ sung trong luật này.

Do vậy, Thường vụ đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như trong dự thảo, nghĩa là không cho phép giảng viên hành nghề luật sư.

Kết quả biểu quyết về nội dung này, có trên 62% đại biểu tán thành. Chốt lại, Luật Luật sư sửa đổi được thông qua với trên 90% đại biểu đồng ý. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2013.

Nguồn: Dân trí

123

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan