Không được hưởng mức chi trả 80% của BHYT

Không có giấy chuyển tuyến từ nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu thì được xác định là đi khám, chữa bệnh trái tuyến và chỉ được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi mức hưởng quy định trên thẻ BHYT

Nguyễn Đông Dự (dongdu06...@gmail.com) hỏi: "Tôi có thẻ BHYT đăng ký nơi khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu là Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng tôi muốn khám ở Bệnh viện Nhân dân 115 hoặc Bệnh viện Bình Dân thì có được hưởng mức chi trả 80% của BHYT không?".

Hình minh họa (nguồn internet)

- BHXH Việt Nam trả lời: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Bình Dân đều là bệnh viện công lập tuyến tỉnh. Luật BHYT quy định ngày 1-1-2020 mới thông tuyến tỉnh KCB BHYT trên toàn quốc. Do đó, trường hợp ông đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng đến KCB tại Bệnh viện Nhân dân 115 hoặc Bệnh viện Bình Dân mà không có giấy chuyển tuyến từ nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu thì được xác định là đi KCB trái tuyến và chỉ được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi mức hưởng quy định trên thẻ BHYT (không được hưởng chi phí điều trị ngoại trú).

Nguồn: Báo Người Lao động

562

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan