Không quy định thu phí cấp phép hoạt động khoa học, công nghệ

Bà Hoàng Ngân (Gia Lai) thắc mắc, Thông tư 298/2016/TT-BTC chỉ quy định phí thẩm định điều kiện hoạt động khoa học, công nghệ (KHCN), không quy định tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp phép hoạt động KHCN. Vậy, tỷ lệ trích nộp của lệ phí cấp phép hoạt động KHCN theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí có phí thẩm định điều kiện hoạt động về KHCN; không có tên lệ phí cấp giấy phép hoạt động KHCN.

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 298/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về KHCN.

Căn cứ Luật phí và lệ phí, Thông tư 298/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, không có căn cứ pháp lý để thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động KHCN và quy định trích tỷ lệ để lại từ nguồn thu lệ phí.

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

134

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan