Không tham gia công đoàn nữa có được trả lại đoàn phí?

Tôi tham gia giảng dạy trong biên chế và tham gia tổ chức công đoàn, có đóng đoàn phí tại cơ quan được 20 năm. Bây giờ tôi không tham gia công đoàn nữa thì có được trả lại đoàn phí đã đóng hay không?

Ảnh minh họa.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, Điều 5,  Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về thu tài chính công đoàn như sau:

Nguồn thu tài chính công đoàn theo Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn, bao gồm:

a) Thu đoàn phí công đoàn.

b) Thu kinh phí công đoàn.

Khoản 1, Điều 23 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quy định: Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. Khi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay đổi thì tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn thay đổi theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, bạn là công đoàn viên thì phải đóng đoàn phí công đoàn và không được trả lại khi không còn tham gia công đoàn nữa.

Nguồn: Lao động

195

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan