Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (TP. HCM): Chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất

Cư dân Phú Mỹ Hưng bức xúc khiếu nại trước cửa phòng Kinh doanh Công ty Phú Mỹ Hưng hồi cuối năm 2009

Cuối năm 2009, nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh những bất cập trong việc thu tiền sử dụngđất tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (PMH), quận 7, TP.HCM, khiến cho cư dân PMH rất bức xúc. Theo đó hàng ngàn hộ dân đã mua nhà tại khu đô thị này có nguy cơ phải tốn thêm khá nhiều tiền, tương đương với mua nhà, đất thêm một lần nữa, nếu phải đứng ra nộp tiền sử dụng đất. Trong khi đó, theo các quy định của Nhà nước, trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất là thuộc về chủ đầu tư - tức Công ty TNHH liên doanh PMH (Cty PMH).

Mới đây, ngày 2/12/2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký Văn bản số 2187/TTg-KTN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm vấn đề thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới PMH. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trường hợp Cty TNHH liên doanh PMH đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng, thì việc nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo 3 trường hợp sau:

Thứ nhất, trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16/11/2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), thì việc nộp tiền sử dụng đất phải thực hiện theo Quyết định số 112/2002/QĐ-UBND ngày 8/11/2002 của UBND TP.HCM. Nghĩa là trong trường hợp này, Cty PMH có trách nhiệm nộp vào ngân sách tiền sử dụng đất do bán nhà ở, do chuyển nhượng đất có hạ tầng...

Thứ hai, trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 16/11/2004 đến trước ngày 1/7/2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điều 81 - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Thứ ba, trường hợp ký kết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 1/7/2007 trở về sau thì thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Như vậy, nhà đầu tư (tức Cty PMH) phải nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước. Còn trong trường hợp thứ 3 vừa nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải nộp tiền thuê đất. Số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất. Số tiền phải nộp bằng số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở hoặc theo giá đất trúng đấu giá... Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài và không phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài.

Như vậy, cả 3 trường hợp, quy định của pháp luật đều yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, người mua nhà được quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định và không phải nộp tiền sử dụng đất hay khoản chênh lệch nào khác.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo: Căn cứ vào thông báo của Cơ quan Thuế, Cty PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định; số tiền phải nộp được tính tại thời điểm Cty PMH ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng; giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND TP.HCM ban hành và công bố hàng năm. Việc nộp tiền sử dụng đất tại khu đô thị PMH phải hoàn thành trước ngày 30/6/2011. Trong trường hợp Cty PMH và khách hàng chưa ký hợp đồng mua nhà thì Cty thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Nguồn: Báo chính phủ

102

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan