Kiểm toán việc xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, đơn vị được kiểm toán là Ngân hàng Nhà nước, nhằm đánh giá chức năng nhiệm vụ của cơ quan thanh tra giám sát này trong việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14. Trong đó gồm việc ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý nợ xấu; công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện thu hồi nợ xấu theo nghị quyết nêu trên.

Bên cạnh đó, việc kiểm toán cũng đánh giá về công tác phê duyệt triển khai phương án thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14; việc phối hợp với các đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ kết hợp đối chiếu tại 18 tổ chức tín dụng về công tác xây dựng phương án và tổ chức thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14; việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết này cũng như thông qua kiểm toán một số hồ sơ xử lý nợ xấu cụ thể để làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chế độ thông tin báo cáo theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

18 tổ chức tín dụng sẽ được kiểm toán gồm: CB Bank, GP Bank, Eximbank, ACB,aABB,aSeABank, Techcombank, Bac A Bank, SHB, Sacombank, VPBank, HDBank,aVietCapitalBank, Nam A Bank, OCB, VIB, Viet A Bank, Vietbank.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tại các tổ chức tín dụng và Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) về công tác xây dựng phương án và tổ chức thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 đối với các đơn vị được chọn mẫu kiểm tra, bao gồm: VietinBank và BIDV.

Đối với VAMC sẽ đánh giá thêm việc mua bán, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm theo Nghị định 61/2017/NĐ-CP ngày 16-5-2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn...

Nguồn: Hà Nội Mới

108

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan