Kiểm tra giảm theo Nghị định 15 về an toàn thực phẩm cần cơ sở dữ liệu

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn thực phẩm được ban hành theo hướng tạo thuận lợi, đặc biệt là áp dụng phương thức kiểm tra giảm. Tuy nhiên, để triển khai được đầy đủ quy định các bộ cần cung cấp cơ sở dữ liệu cho Hải quan để áp dụng.

Mới đây, Tổng cục Hải quan có văn bản gửi 3 Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đề nghị phối hợp cung cấp cho cơ quan Hải quan các thông tin: Danh sách quốc gia tham gia ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà trong đó có Việt Nam là thành viên để làm cơ sở xác định trường hợp được áp dụng phương thức kiểm tra giảm; thông tin hàng hóa, sản phẩm, các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.

Về hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra giảm, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị làm rõ một số quy định.

Cụ thể, tại điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định gồm: 3 Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu NK liên tiếp theo phương thức kiểm tra thông thường hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chính hợp pháp hóa lãnh sự một trong các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực tại thời điểm nộp.

Tương tự, tại Điều 17 quy định đối với các trường hợp được áp dụng theo phương thức kiểm tra giảm trong đó bao gồm các lô hàng, mặt hàng được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương.

Tổng cục Hải quan cho rằng, các bộ có liên quan cần làm rõ các chứng từ có giá trị tương đương với các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 là những chứng từ nào hoặc dựa vào các tiêu chí nào để có thể xác định là chứng từ có giá trị tương đương với các chứng từ nêu trên.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các bộ làm rõ một số điểm liên quan đến các trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm NK. Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm NK (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm), Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn cụ thể các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm (cơ quan có thẩm quyền cảnh báo; các hình thức thông báo (bằng văn bản hay trên cơ sở dữ liệu…) để các đơn vị thực hiện thống nhất.

Nguồn: Báo Hải quan

181

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan