Kiến nghị không tăng điều kiện hành nghề tư vấn giá đất

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ nêu vướng mắc triển khai Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường (Nghị định số 136).

Theo Hội Thẩm định giá, những người đã có thẻ hoàn toàn có quyền tư vấn giá đất theo quy định của Luật Giá. Ảnh: T.T.

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của công ty thẩm định giá (qua Hội Thẩm định giá Việt Nam) về vướng mắc của các thẩm định viên về giá khi tư vấn định giá đất theo quy định tại Nghị định số 136.

Theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, cá nhân muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất chỉ cần có 1 trong các điều kiện (thẻ/chứng chỉ định giá đất) là đủ. Tuy nhiên, theo Nghị định số 136, các cá nhân đã có Thẻ thẩm định viên về giá muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Theo Bộ Tài chính, quy định trên làm tăng thêm điều kiện hành nghề tư vấn giá đất (tăng điều kiện kinh doanh) đối với cá nhân đã có Thẻ thẩm định viên về giá, không phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; đặc biệt là không phù hợp với chủ trương của Chính phủ hiện nay là cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo ra sự chồng chéo trong các quy định pháp luật về thẩm định giá. Bởi vì, trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá đã bao gồm các nội dung về quy định của pháp luật áp dụng trong thẩm định giá, trong đó có quy định về định giá đất. Bên cạnh đó, hàng năm, các thẩm định viên về giá đều được cập nhật kiến thức, cũng như các quy định của pháp luật.

Trong quá trình dự thảo Nghị định 136, Bộ Tài chính đã phát hiện các bất cập trên và đã có ý kiến tham gia (tại Công văn 5227/BTC-PC ngày 8/5/2018) tuy nhiên cơ quan chủ trì dự thảo nghị định là Bộ Tài nguyên và Môi trường đã không tiếp thu, nghiên cứu, xem xét.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo lại các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá đất, định giá đất, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 136 theo hướng không làm tăng thêm thủ tục cho doanh nghiệp, không làm phức tạp thêm đối với hoạt động thẩm định giá đất, định giá đất.

Trong văn bản gửi đến Bộ Tài chính do ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam ký nêu rõ: “Quy định tăng thêm điều kiện hành nghề tư vấn giá đất đối với những người đã có Thẻ thẩm định viên về giá là không phù hợp với Luật Giá, không chỉ tạo ra sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật về thẩm định giá mà còn gây ra sự tốn kém về thời gian, tiền bạc của gần 2.000 thẩm định viên về giá và gần 300 doanh nghiệp thẩm định giá”.

Hội Thẩm định giá Việt Nam kiến nghị, chỉ có những cá nhân chưa có Thẻ thẩm định viên về giá mà muốn tư vấn định giá đất thì mới phải học chương trình về định giá đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được cấp Chứng chỉ định giá đất và hành nghề tư vấn giá đất. Đối với những người đã có thẻ hoàn toàn có quyền tư vấn giá đất theo quy định của Luật Giá mà không cần phải có thêm Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

151

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan