Làm lây nhiễm Covid-19 bị phạt thế nào?

Người không tuân thủ quy định về cách ly, làm lây nhiễm Covid-19 sẽ bị xử phạt thế nào? (Đức Lam)

Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn

Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có Covid-19 đã được thông báo cách ly mà thực hiện một trong các hành vi sau gây lây truyền dịch bệnh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

- Trốn khỏi nơi cách ly.

- Không tuân thủ quy định về cách ly.

- Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly.

- Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Đối với tội này, khung hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến 5 năm. Trường hợp làm chết người sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, làm chết từ hai người trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa mà thực hiện một trong các hành vi sau gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, theo quy định tại điều 295:

- Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa.

- Không tuân thủ quy định cách ly.

- Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly.

- Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Đối với tội này, khung hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM

Nguồn: Vnexpress

36

Gởi câu hỏi