Làm sao để được thanh toán khi mất thẻ bảo hiểm y tế?

Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải làm sao để được thanh toán chi phí khi khám bệnh? Để cấp lại thẻ, tôi cần làm gì? (Lê Xuân)

Hình minh họa (nguồn internet)

Luật sư trả lời

Theo khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

Khi bạn mất thẻ mà cần đi khám thì có thể xảy ra những trường hợp sau:

Trường hợp đi làm lại thẻ nhưng chưa đến hạn được cấp: Bạn cần tuân thủ hướng dẫn tại khoản 3 điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau: "Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó".

Khi đó, bạn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như trường hợp có thẻ bảo hiểm.

Trường hợp không kịp làm lại thẻ bảo hiểm y tế: Bạn sẽ không được thanh toán mức hưởng bảo hiểm y tế ngay tại bệnh viện do không thực hiện đúng thủ tục theo quy định. 

Bạn phải tự thanh toán các chi phí tại cơ sở khám chữa bệnh rồi lấy hóa đơn về thanh toán trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, quy định tại khoản 4 điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện:

1. Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) gồm: Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng minh nhân thân theo quy định tại khoản 1 điều 15 Nghị định này; giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán.

2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan. 

Để đảm bảo quyền lợi về lâu về dài, bạn nên thực hiện việc xin cấp lại ngay sau khi thẻ bị mất.

Thẻ bảo hiểm y tế được coi là căn cứ để người tham gia hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Mỗi người chỉ được cơ quan bảo hiểm cấp một thẻ. Căn cứ điều 18 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) thẻ bảo hiểm y tế sẽ được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Bạn cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội tại nơi sinh sống, thực hiện thủ tục cấp lại thẻ như điền đơn đề nghị cấp lại thẻ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Luật sư Quách Thành Lực
Công ty Luật TNHH LSX

Nguồn: Vnexpress

204

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan