Làm thủ tục miễn thuế thủ công khi hệ thống gặp sự cố

Trong thời gian hoàn thiện hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để tiếp nhận, xử lý, theo dõi, quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, bán tại cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 167/2016/NĐ-CP, trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố thì thực hiện thủ tục thủ công.

Ảnh T.L minh họa

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký văn bản hướng dẫn cơ quan hải quan các địa phương triển khai thực hiện Nghị định 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế trong thời gian hoàn thiện hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để tiếp nhận, xử lý, theo dõi, quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, bán tại cửa hàng miễn thuế.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản này, đối với các thủ tục được quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP nêu trên có quy định thực hiện thủ tục trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử và thực hiện thủ tục thủ công hoặc hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố thì thực hiện thủ tục thủ công.

Đối với các thủ tục được quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP không có quy định thực hiện thủ tục thủ công, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tạm thời chưa thực hiện quy định về cập nhật, phản hồi, truyền dữ liệu, xác nhận, thông báo trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các thông tin về hàng hóa, hành khách trên phần mềm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP./.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

134

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan