Lần đầu tiên tại Việt Nam, tổ chức tôn giáo được công nhận có tư cách pháp nhân

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong những điểm mới cơ bản của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, có hiệu lực ngày 1.1.2018 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP.

Ngày 11.5, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật  Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực ngày 1.1.2018 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP tới đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

Trên 95% dân số có thực hiện các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh: Với quan điểm tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng với dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những năm qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có tín đồ, đồng bào chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của loài người, trong đó có cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Việc hoàn thiện các chính sách về tôn giáo tạo hành lang pháp lí thuận lợi không chỉ mọi người sống đạo và hành đạo mà còn là căn cứ quan trọng để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước uỷ quyền thực hiện.

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo với trên 90 triệu dân, 54 dân tộc và có trên 95% dân số có thực hiện các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. 

Riêng tôn giáo, tính đến tháng 6.2017, Nhà nước đã công nhận hoặc cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động tôn giáo cho 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25,3 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số, 60.799 chức sắc, 133.662 chức việc, 27.916 cơ sở thờ tự…

Về tín ngưỡng, tính đến tháng 7.2015, cả nước có khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có hơn 2.900 di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, một số di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Nhiều điểm mới cơ bản của Luật và Nghị định số 162

Theo TS Bùi Thanh Hà - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin: So với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8.11.2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật và Nghị định số 162 đã có nhiều thay đổi từ cách sử dụng từ ngữ, kết cấu các điều, khoản, đến nội dung các quy định. 

TS Bùi Thanh Hà – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về điểm mới cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162. Ảnh: HN

Một số điểm mới như mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Luật dành 1 chương quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; điểm mới về đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung; một số nội dung theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; theo quy định của Luật thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lí nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Ngoài ra, Luật cũng thay đổi thời gian được công nhận là tổ chức tôn giáo từ 23 năm giảm còn 5 năm; Vấn đề về tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo; Tách phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc thành phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc và bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc.

"Lần đầu tiên tại Việt Nam, tổ chức tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Điều này được quy định rõ ràng chi tiết tại Điều 30 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo", ông Hà thông tin.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cũng thông tin điểm mới về cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; Bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Đăng kí hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo; Tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; Bổ sung theo hướng tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo…

Nguồn: Báo Lao động

127

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan