Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Ngày 14-3-2014, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan thuộc khối Nội chính. Đồng chí Hồ Thị Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 12 năm thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội đã có đóng góp quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, Luật cũng bộc lộ những nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với Hiến pháp (sửa đổi) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự thảo Luật có 6 chương, 134 điều, giảm 1 chương và tăng 40 điều so với Luật hiện hành.

Đồng chí Hồ Thị Thủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề về: Tổ chức bộ máy của Quốc hội; chức danh Đoàn thư ký kỳ họp; vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm; thẩm quyền của Quốc hội và đặc biệt là cần tập trung đóng góp ý kiến về địa vị pháp lý của Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Các đại biểu đã nghiên cứu và cơ bản nhất trí với bố cục mới của Dự thảo Luật Quốc hội (sửa đổi). Ngoài một số kiến nghị gửi bằng văn bản; đã có 9 ý kiến đóng góp tại hội nghị, tập trung về sửa đổi một số câu chữ, cách diễn đạt của bản Dự thảo (ví dụ: sự trùng lặp giữa khổ 1 và khổ 2 của khoản 1 - Điều 6, Điều 18 thay từ “của mình” bằng từ “tại kỳ họp”). Nhiều ý kiến đồng tình với việc cần chuyển Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội với các nhiệm vụ, quyền hạn tương tự như Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; cần quy định rõ hơn về thẩm quyền Quốc hội tại địa phương; về cơ chế bầu các chức danh cũng cần được nghiên cứu và quy định rành mạch hơn.

Về chức danh Đoàn Thư ký có hai luồng ý kiến, một là cần bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn Thư ký kỳ họp và đổi thành Đoàn Thư ký Quốc hội để cụ thể vai trò chuyên trách của Đoàn Thư ký; hai là giữ nguyên. Các đại biểu cũng cho rằng không nên quy định những vấn đề nhỏ (như thời lượng được phát biểu tại kỳ họp là 7 phút) hoặc những vấn đề còn nhiều ý kiến (như vấn đề lấy phiếu tín nhiệm) thì chưa nên đưa vào trong Luật Tổ chức Quốc hội mà nên đưa vào những văn bản khác….

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Thị Thủy tiếp thu và tổng hợp các ý kiến đóng góp trình Quốc hội.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc Online

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc Online

135

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan