Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL (bvhttdl.gov.vn) vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 26 Điều, quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành khác; trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dự thảo quy định về điều kiện, trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke và quy trình thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke. Trong đó đã cắt giảm một số điều kiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke so với quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, dự thảo cắt giảm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, thay thế bằng thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke và tăng cường quản lý nhà nước bằng phương pháp hậu kiểm.

Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường: Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường đã được hoàn thiện, đảm bảo minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức thực hiện.

Hạn lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke đến hết ngày 24.11.2018.

Nguồn: An ninh Thủ đô

128

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan