Liên tục vi phạm, CTCP Chứng khoán Công nghiệp VN bị phạt 580 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1200/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1200/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam, địa chỉ: số 121 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP.

Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Tỷ lệ đầu tư của Công ty vào Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm và Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 32,5% và 35% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa 15% vào một số tổ chức chưa niêm yết; Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết tại thời điểm kiểm tra là 46,1 tỷ đồng, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết) theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP

Phạt tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính Quý III/2017) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Phạt tiền 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 được kiểm toán, soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có một số nội dung không chính xác.

Cụ thể: Công ty huy động một phần tiền bên ngoài và sử dụng một phần tiền gửi trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư để lập các Hợp đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 01 tháng và hạch toán vào khoản mục “Tiền và tương đương tiền” trên báo cáo tài chính nhằm hợp thức hóa khoản tiền bị thất thoát và khoản tiền đầu tư đã thực hiện nhưng chưa được hạch toán vào báo cáo tài chính, làm sai lệch số liệu báo cáo tài chính, phản ánh không trung thực về tình trạng tài chính yếu kém của Công ty) theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Phạt tiền 250 triệu đồng do lạm dụng, chiếm dụng tiền thuộc sở hữu của khách hàng. Công ty đã sử dụng tiền trên tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư để đầu tư tự doanh cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept; lập 12 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng tại các Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank, Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam - OCB, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVCombank. 

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 28/12/2017 theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguồn: Diễn đàn Đầu tư

157

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan