Liệu có chồng lấn nhiệm vụ ở cửa khẩu đường bộ?

Một số ý kiến lo lắng về sự chồng lấn nhiệm vụ giữa lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng trong quản lí phương tiện XNC, hàng hóa XNK ở cửa khẩu đường bộ khi thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15-1-2015.

Cán bộ Hải quan, Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK. Ảnh: T.BÌNH

Ai chủ trì?

Theo Điều 6, Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền: Bộ đội Biên phòng cửa khẩu “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của người, phương tiện…; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu biên giới…”. Điều 22 tiếp tục quy định rõ hơn: “Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu biên giới; chủ trì thực hiện công tác thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát xuất cảnh, nhập cảnh đối với người, phương tiện; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập; cấp phép một số giấy tờ quy định…”.

Một số đơn vị Hải quan địa phương băn khoăn: Nếu theo quy định trên, khi triển khai thực hiện cơ quan Hải quan sẽ hiểu lực lượng Biên phòng chủ trì trong thực hiện thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu và cơ quan Hải quan chỉ là phối hợp. Điều này có vẻ không phù hợp với quy định trong Luật Hải quan. Bởi, Điều 12 Luật Hải quan quy định về nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam như sau: “Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa XNK; thống kê hàng hóa XNK theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động XNC, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa XNK”.

Hải quan có được kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK?

Cũng theo quy định tại Điều 6, Nghị định 112, Cơ quan Hải quan cửa khẩu “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện thủ tục XNK đối với hàng hóa tại cửa khẩu biên giới; phòng, chống hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng hóa thuộc danh mục cấm, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật”.

Có ý kiến cho rằng quy định như trên chưa đầy đủ và không rõ ràng về nhiệm vụ của cơ quan Hải quan. Bởi Nghị định 112 chỉ quy định cơ quan Hải quan “thực hiện thủ tục XNK” trong khi như đề cập ở trên Luật Hải quan quy định rõ nhiệm vụ của cơ quan Hải quan “có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải”. Trong Luật Hải quan cũng có nhiều điều quy định rõ về việc thực hiện thủ tục hải quan; thực hiện kiểm tra hải quan; quy định về giám sát hải quan. Tuy nhiên, ở Nghị định 112, trong khi quy định rõ chức năng “kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa, phương tiện” của lực lượng Biên phòng thì chức năng của Hải quan chỉ được quy định “thực hiện thủ tục XNK”. Nếu vậy, phải chăng cơ quan Hải quan ở cửa khẩu đường bộ không thực hiện chức năng, nhiệm vụ “kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện XNC” đã được quy định ở Luật Hải quan?

Cần rõ ràng để tránh vướng mắc

Liên quan đến các vướng mắc trên, một số cán bộ Hải quan có ý kiến cho rằng, Điều 23 Nghị định 112 đã quy định “Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hải quan tại cửa khẩu biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Như vậy, thì nghiễm nhiên cơ quan Hải quan sẽ thực hiện đầy đủ các chức năng theo quy định của Luật Hải quan và lực lượng Biên phòng sẽ thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với phương tiện XNC, hàng hóa XNK theo chức năng được quy định của lực lượng Biên phòng. Vấn đề mấu chốt là công tác phối hợp và tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế ở Hải quan địa phương vẫn cho rằng để có thể phối hợp và tổ chức thực hiện tốt thì rất cần có những quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng ở cửa khẩu để đảm bảo việc thực hiện thủ tục ở cửa khẩu có được đầu mối cụ thể. Tránh việc quy định chưa rõ ràng dẫn đến khó khăn trong cách hiểu và áp dụng giữa các lực lượng, giữa các địa bàn cửa khẩu khác nhau.

Nguồn: Baohaiquan.vn

179

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan