LLCA góp phần quan trọng phát triển KT-XH, bảo vệ cuộc sống

Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi 2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn TBTCVN. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TBTCVN: Thưa Bộ trưởng, Luật Công an nhân dân 2014 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Xin Bộ trưởng cho biết, Luật Công an nhân dân 2014 khi có hiệu lực thi hành sẽ tác động như thế nào đối với công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII, gồm 7 chương, 45 điều. Việc Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân 2014 vào thời điểm hiện nay là rất cần thiết, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Luật được xây dựng trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, quán triệt, tuân thủ Hiến pháp 2013, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Công an nhân dân năm 2005 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phù hợp với các luật liên quan, như: Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Thi hành án hình sự, Luật Cư trú, Luật Tương trợ tư pháp, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Bảo hiểm y tế…, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trên tinh thần đó, Luật Công an nhân dân 2014 sau khi có hiệu lực thi hành, sẽ tác động trực tiếp tới các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an chủ trương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản của Luật này để nhân dân hiểu và giúp đỡ, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của Luật Công an nhân dân 2014, như vị trí, cơ cấu của Công an nhân dân; nguyên tắc tổ chức, hoạt động; Ngày truyền thống; tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân...

Đồng thời, tổ chức tập huấn để cán bộ, chiến sĩ công an nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Luật Công an nhân dân năm 2014, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

TBTCVN: Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thì công tác bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ của đất nước cũng sẽ khó khăn, phức tạp. Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả, thành tích đạt được trong lĩnh vực bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2014?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; kinh tế - xã hội nước ta còn khó khăn; các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm gia tăng hoạt động chống phá;  quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, hạn chế tác động tiêu cực, tranh thủ thời cơ, điều kiện thuận lợi xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ động tham mưu với Chính phủ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần ứng phó có hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh tài chính, tiền tệ. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc xác minh tư cách pháp nhân, khả năng tài chính, trình độ công nghệ và năng lực thực hiện của các công ty nước ngoài có dự án hợp tác, đầu tư vào Việt Nam. Qua đó, tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, công nghệ cao và chủ động ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng đầu tư để lừa đảo hoặc có hoạt động phương hại đến lợi ích kinh tế, an ninh quốc gia.

Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng và đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2014, đã phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Kết quả đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ đã góp phần khôi phục hoạt động bình thường, lành mạnh hóa hoạt động của hệ thống tài chính, ngân hàng; thu hồi số lượng lớn tài sản cho Nhà nước; tăng thu ngân sách, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, vô hiệu hoá hoạt động thâm nhập, tác động, thông qua kinh tế nhằm chuyển hoá nội bộ, thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác này.

TBTCVN: Trong những năm qua, lực lượng Công an cũng đã khám phá, điều tra nhiều vụ án buôn lậu, gian lận thương mại lớn, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Xin Bộ trưởng cho biết một số nét chính về lĩnh vực này năm 2014 và phương hướng đấu tranh phòng, chống loại tội phạm nêu trên trong thời gian tới?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2014, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại để trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. Hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, có sự thông đồng giữa các đối tượng trong và ngoài nước, có sự tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong các cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, tích cực góp phần kiềm chế, làm  giảm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, ổn định thị trường, chống thất thu thuế, củng cố lòng tin của nhân dân, góp phần ổn định xã hội.

Năm 2014, đã điều tra, khám phá 13.884 vụ phạm tội về kinh tế, tăng 14,38% so với năm 2013; trong đó, đã khám phá nhiều vụ buôn lậu với số lượng lớn, như vụ buôn lậu xăng dầu của Công ty TNHH Hoàng Sơn tại vùng biển Thanh Hóa, khởi tố 5 bị can; vụ Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp buôn lậu xăng dầu tại vùng biển Quảng Ninh, đường bộ Lào Cai, Cao Bằng..., khởi tố 10 bị can; vụ buôn lậu than tại Quảng Ninh, thu giữ hàng trăm nghìn tấn than và nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án, khởi tố 15 bị can...

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các cấp, các ngành; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh, nhất là với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có tổ chức.

Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ tác hại của nạn buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm đối với nền kinh tế đất nước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và quy định của Nhà nước, từ đó không tiếp tay cho tội phạm, đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, lực lượng Công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm; phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ..., góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp đầu năm mới 2015 và chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, tôi thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Thời báo Tài chính Việt Nam và bạn đọc lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

TBTCVN: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Nhân dịp đón Xuân mới Ất Mùi, kính chúc Bộ trưởng và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

116

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan