Lỗ gộp dưới 50% vốn điều lệ phải ngừng hoạt động

Từ ngày 01/11, theo Thông tư 91/2013/TT-BTC, Chi nhánh Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam nếu rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nhưng không khắc phục được, và có lỗ gộp dưới 50% vốn điều lệ sẽ buộc phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian tối đa 02 năm.

Ngoài ra, Chi nhánh cũng tạm ngừng hoạt động nếu tự nguyện tạm ngừng với điều kiện đã thanh lý hết các hợp đồng kinh tế liên quan tới nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Cũng theo Thông tư 91/2013/TT-BTC, Chi nhánh tại Việt Nam không được huy động vốn tại Việt Nam để quản lý dưới mọi hình thức, chỉ được quản lý tài sản huy động từ nước ngoài, bao gồm cả tài sản phát sinh tại Việt Nam được hình thành từ nguồn vốn huy động ở nước ngoài.

Nguồn: Vietstock

110

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan