Lực lượng dân quân tự vệ phát huy tốt vai trò ở cơ sở

Ngày 30//11, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyển với 80 điểm cầu trong toàn quân về Tổng kết thực hiện Luật Dân quân Tự vệ năm 2009.

Điểm cầu Hà Tĩnh có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Trong 8 năm triển khai Luật Dân quân tự vệ, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực, chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của DQTV từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia;

Bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật DQTV. Các cơ quan liên quan đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức được 275 lớp tập huấn Luật cho 31.978 cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ phụ trách công tác DQTV. Lực lượng DQTV được đăng ký, quản lý chặt chẽ, điều động huấn luyện SSCĐ, thực hiện các nhiệm vụ đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp theo quy định của pháp luật, chế độ theo quy định.

Đến nay đã có 556 cơ sở đơn vị dân quân tự vệ với 24.824 dân quân nòng cốt, chiếm 1,98% dân số, tỷ lệ đảng viên chiến gần 30%. Lực lượng DQTV đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tham gia giúp đỡ các địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy vai trò trong nắm tình hình cơ sở, làm nòng cốt đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang Tổng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đóng góp những ý kiến vào dự án Luật trên quan điểm, bảo đảm DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương.

Quá trình xây dựng dự án Luật DQTV (sửa đổi) phải cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 thống nhất với Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của Luật DQTV năm 2009 đã được thực tiễn kiểm nghiệm phù hợp, đồng thời bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề về công tác DQTV đặt ra trong tình hình mới...

Nguồn: baohatinh.vn

Nguồn: baohatinh.vn

169

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan