Lùi thời điểm thực hiện khai báo thông tin hành khách trước khi nhập cảnh vào VN

Thủ tướng vừa có công văn đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc xin lùi thời gian thực hiện Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 9/4/2011 về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan khẩn trương dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định trên (sửa điều khoản quy định về hiệu lực) theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Trong đó, cần lưu ý cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm xin lùi việc áp dụng Nghị định cho phù hợp điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Trao đổi với Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ được biết, Nghị định số 27/2011/NĐ-CP yêu cầu nhà chức trách hàng không phải có hệ thống dữ liệu để tiếp nhận thông tin của các hãng bay, họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch của hành khách nhập cảnh qua đường hàng không... Tuy nhiên, do thời gian quá gấp, việc xây dựng cơ sở dữ liệulại phức tạp nên chưa thể đáp ứng đúng thời điểm theo quy định. Do vậy, Bộ Công an đề nghị Chính phủ cho phép lùi thời điểm thực hiện Nghị định này.

Trước đó, Nghị định số 27/2011/NĐ-CP quy định từ ngày 1/6 (thời điểm Nghị định có hiệu lực), các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng không dân dụng quốc tế hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân, xuất phát từ một sân bay nằm ngoài lãnh thổ nước Việt Nam để đến một sân bay quốc tế của Việt Nam có trách nhiệm cung cấp trước thông tin về chuyến bay, chi tiết nhân sự của hành khách và tổ bay cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Đồng thời Nghị định 27/2011/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin trước về hành khách và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đó.

Dữ liệu API phải cung cấp tới Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam theo chế độ thông tin 24/7. Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các hãng hàng không hoặc người khai thác chuyến bay tư nhân cung cấp thông tin, dữ liệu API theo đúng thời hạn.

Dữ liệu API gồm: Dữ liệu về chuyến bay: đường bay, số hiệu chuyến bay, tên hãng hàng không, cửa khẩu, số lượng hành khách, tổ bay và thời gian nhập cảnh, xuất cảnh. Dữ liệu về hành khách và tổ bay: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, loại và số giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, nơi cấp và giá trị của giấy tờ đó.

Nguồn: Báo chính phủ

131

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan