Lương hưu, trợ cấp tăng thêm 8% từ ngày 1/8

Chính phủ đã quyết định nâng mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng của nhóm đối tượng còn thấp thêm 8% từ ngày 1/8 tới.

Trước đây, các quy định về tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng chỉ áp dụng cho nhóm đối tượng nghỉ hưu hoặc nghỉ việc trước ngày 1/1/2015. Đồng thời, mức lương cơ sở tăng từ 1.050.000 lên 1.210.000 đồng từ ngày 1/5/2016.

Để hỗ trợ nhóm đối tượng nghỉ hưu trong giai đoạn từ 1/1/2015 - 30/4/2016, ngày 15/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Theo đó, quyết định điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng với các nhóm đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016.

Đối tượng được hưởng chính sách này gồm cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Ngoài ra còn có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Riêng các đối tượng đã được tăng 8% theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.

Với trường hợp người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng theo quy định thấp hơn 2 triệu đồng sẽ được tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người hưởng lương hưu từ trên 1.750.000 đồng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nguồn: News.zing.vn

186

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan