Miễn viện phí người bị cách ly y tế

Đây là một trong những nội dung trong Nghị định số 101/2010 vừa được Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

Theo đó, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế, tại cửa khẩu sẽ được miễn viện phí. Việc miễn viện phí này không được áp dụng đối với người bị cách ly y tế tại nhà. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì phải thanh toán chi phí khám, điều trị bệnh đó theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ y tế; nếu người đó có thẻ BHYT thì việc thanh toán chi phí khám, điều trị do Quỹ BHXH thanh toán theo quy định về BHYT.

Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế: trường hợp bị cách ly y tế tại nhà gồm: Người xuất phát hoặc đi qua vùng có bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B; người tiếp xúc với người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B; ... Cách ly tại cơ sở y tế áp dụng các trường hợp như người mắc bệnh dịch, bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, mang mầm bệnh dịch, tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B đang khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Còn biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu áp dụng đối với các trường hợp: Người, phương tiện, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh Việt Nam có khai báo của chủ phương tiện vận tải hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy trên phương tiện vận tải, người, hàng hóa có dấu hiệu mang mầm bệnh dịch thuộc nhóm A...

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế do người có thẩm quyền quy định nhưng không quá 21 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế có hiệu lực. Riêng với hình thức cách ly y tế tại cửa khẩu, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế không quá 2 ngày.

Nguồn: Báo chính phủ

96

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan