Mới: Chế độ BHYT đối với lực lượng quân đội và công an nhân dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.

Theo đó, mức đóng BHYT hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, các tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương bằng 4,5% tiền lương tháng.

Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước; hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh các đối tượng trên còn được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện tuyến huyện hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương trường hợp đang công tác, cư trú thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Từ ngày 01/01/2016, được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu đăng ký và đi khám, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện và tương đương; riêng đối với điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương trong phạm vi cả nước, được hưởng 100% từ ngày 01/01/2021.

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến, sĩ quan, quân nhân, người làm công tác cơ yếu nêu trên sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 40% chi phí điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh từ ngày 15/10/2015 đến hết năm 2020 và 70% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện từ ngày 15/10/2015 đến hết năm 2015.

Nghị định 70/2015/NĐ-CP cũng nêu rõ, trường hợp đi công tác, nghỉ phép, ngoài quy định, người bệnh phải xuất trình thêm giấy công tác, hoặc giấy nghỉ phép còn giá trị sử dụng, chậm nhất là trước khi ra viện.

Trường hợp làm nhiệm vụ đột xuất hoặc hành quân dã ngoại, người bệnh phải xuất trình thêm giấy giới thiệu của đơn vị quản lý, chậm nhất là trước khi ra viện.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng khác được tuyển chọn vào Quân đội, Công an, tổ chức cơ yếu trong thời gian chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế mà đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh và lệnh gọi nhập ngũ, hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp đang trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị có ghi rõ mã thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

Nguồn: Báo Pháp luật

152

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan