Một số án tử hình đã tuyên sẽ được chuyển sang chung thân

Đó là nội dung quy định tại Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với đa số phiếu.

Sáng nay (27/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự. Nghị quyết đã chỉ rõ lộ trình thực hiện một số tội danh quy định tại Bộ luật Hình sự 1999 nhưng không được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, một số đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình trong luật vừa thông qua, nhưng đã tuyên trước thời điểm công bố luật, sẽ có những điều chỉnh.

Nghị quyết quy định, kể từ ngày Bộ luật hình sự này được công bố, không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật hình sự này đã bỏ hình phạt tử hình, đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử;

Đồng thời, hình phạt tử hình đã tuyên đối với người được nêu ở phần trên, nhưng chưa thi hành án, thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân;

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự 2015 được công bố, đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 Bộ luật hình sự này, thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân.

Nguồn: infonet.vn

102

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan