Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2016

Thông cáo báo chí của VPCP về một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2016 và chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 2/2016.

I. MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 1/2016

- Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2016

Ngày 7/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Nghị quyết nêu rõ các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2016 như tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 76%..

- Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 5/1/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ đã cụ thể mức phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, chỉ huy; chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền ăn, công tác phí, trợ cấp của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp của Thôn đội trưởng; hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại cho dân quân tự vệ; chế độ phụ cấp thâm niên; chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo...

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 6/1/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Trong đó, Nghị định bổ sung quy định điều kiện đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân chiến sĩ công an

Ngày 11/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

- Không được liên kết sản xuất chương trình thời sự - chính trị

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/01/2016 quy định chi tiết việc quản lý nội dung thông tin, chất lượng, giá, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình tại Việt Nam; hoạt động thu xem kênh chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh tại Việt Nam.

Theo Nghị định, trong liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, không thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị.

- Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được Chính phủ ban hành ngày 25/1/2016.

- Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND

Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

- Cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 13/01/2016, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Ngày 25/1/2016, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 02/CT-TTg tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ.

- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại

Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 153/CĐ-TTg chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại…

- Hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 với mục tiêu đến năm 2020, trung bình hằng năm, giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người.

- Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/QĐ-TTg ngày 7/1/2016 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không dân dụng với mục tiêu xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh hàng không vững mạnh, hiệu quả; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đủ năng lực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp pháp luật Việt Nam...

- Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 7/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/1/2016.

- Tháng 5 là "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động"

Ngày 12/1/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 87/QĐ-TTg quyết định lấy tháng 5 hằng năm là "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động".

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia

Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016.

- Đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động cơ sở in

Ngày 19/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 143/QĐ-TTg phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính (TTHC), quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

Phấn đấu phát triển lĩnh vực lao động - xã hội đạt trình độ các nước ASEAN-6 vào năm 2020 và kịp các nước ASEAN-4 vào năm 2025 là một trong các mục tiêu của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016.

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 50% tham gia bảo hiểm xã hội và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

- Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016.

- 66 chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 25/1/2016. Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm 9 lĩnh vực: 1- Chỉ số tổng hợp; 2- Dân số và nhân khẩu học; 3- Lao động - Việc làm; 4- Tham gia tổ chức chính trị xã hội, hoạt động xã hội - tình nguyện; 5- Khoa học và Công nghệ; 6- Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề; 7- Y tế - Sức khỏe - Các vấn đề xã hội; 8- Văn hóa - Thể dục thể thao; 9- Pháp luật.

- Thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

- Trợ giúp người di cư tự do từ Lào trở về nước

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án "Sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về nước" tại Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 25/1/2016.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016.

 II- MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 2/2016

- Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 10/02/2016.

Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm; quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Tiêu chuẩn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 Có hiệu lực từ 01/02/2016, Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia có hiệu lực từ 15/02/2016. Nghị định được ban hành để hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư, bao gồm: tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng Thẩm định Nhà nước; hồ sơ, thủ tục trình thẩm định và nội dung thẩm định dự án quan trọng quốc gia; thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án quan trọng quốc gia.

- Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2016, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc phối hợp hoạt động; Quy chế phối hợp hoạt động; thẩm quyền điều động dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; thẩm quyền điều động dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; thẩm quyền điều động dân quân tự vệ theo quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ và phòng, chống cháy rừng;....

- Hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện có hiệu lực từ 15/02/2016 (trừ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này).

Nghị định quy định cụ thể về chế độ hưu trí; chế độ tử tuất; quỹ bảo hiểm xã hội; phương thức đóng; mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; thời điểm đóng; thủ tục đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; điều khoản chuyển tiếp.

- Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Có hiệu lực từ 15/02/2016, Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Nghị định được ban hành nhằm triển khai hướng dẫn Luật Đầu tư 2014; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho nhà đầu tư và các đối tượng liên quan triển khai thực hiện; quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với các hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế cụ thể của Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 15/02/2016, công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông.

- Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

Theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực từ 20/02/2016, mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số quy định.

- Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Có hiệu lực từ 20/02/2016, Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.Trong đó, Nghị định bổ sung quy định điều kiện đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Nguồn: Báo chính phủ

190

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan