Mua nhà ở xã hội được vay tối đa 25 năm

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai chương trình cho vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ.

Thời hạn cho vay tối thiểu 15 năm, tối đa không quá 25 năm, kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Nếu người vay vốn có nhu cầu vay thời hạn thấp hơn thời hạn tối thiểu, có thể thỏa thuận với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.

NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện. Lãi cho vay ưu đãi đang áp dụng năm 2018 là 4,8%/năm (tương đương 0,4%/tháng).

 

Nguồn: Báo Thanh Niên

114

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan