Nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính

Từ ngày 25-9, Nghị định 92/2017/NĐ-CP (Nghị định 92) của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)” chính thức có hiệu lực. Nghị định mới hứa hẹn sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm soát, tạo sự công khai, minh bạch trong cải cách TTHC.

Tại Điều 2, Nghị định 92/2017/NĐ-CP, quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Theo đó, Nghị định 92 quy định: Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị là hệ thống thông tin điện tử có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lắp đặt số điện thoại chuyên dùng, xây dựng chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử; đăng tải trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan; Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm xây dựng quản lý hệ thống tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thống nhất trong toàn quốc;…

Những bổ sung này đã tạo cơ sở cho các cơ quan, tổ chức nâng cao hiệu quả thực hiện, tăng cường khả năng giám sát,... Thông qua quy định mới, việc tiếp nhận thông tin về phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đã được áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, phù hợp xu thế phát triển trong thời đại công nghệ số. Qua đó, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị của mình lên các cơ quan, tổ chức và được tiếp nhận, xử lý, trả lời nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian đi lại cho người dân; giảm tốn kém, chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Nghị định 92 quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, bao gồm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập, đăng tải công khai các TTHC và văn bản quy định về TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; chịu trách nhiệm về tính chính xác của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Khoản 7, Điều 1).

Ngoài ra, với những sự đổi mới, thay thế nhiều điều khoản của các nghị định đã ban hành trước đó, Nghị định 92 đã góp phần bảo đảm tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong giải quyết TTHC. Cụ thể: Quy định TTHC đã được người có thẩm quyền công bố phải được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các hình thức như công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; quy định về công bố TTHC đối với trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành;…

Trước đây, tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC cho các các cá nhân là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Những cá nhân này có trách nhiệm chỉ đạo việc tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tại Nghị định 92, đã có một số thay đổi lớn, khi trách nhiệm nêu trên được tăng cường; qua đó, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm quản lý tài khoản đăng nhập, kiểm duyệt, đăng tải, kiểm tra, rà soát dữ liệu TTHC; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, TTHC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và TTHC được công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Như vậy, với hàng loạt bổ sung, thay đổi mang tính tích cực, Nghị định 92 đã góp phần hoàn thiện những quy định tại các nghị định liên quan TTHC đã ban hành trước đó. Việc ban hành Nghị định 92 là cần thiết, phù hợp sự phát triển, nhất là trong giai đoạn Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách TTHC, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: Nhân dân điện tử

149

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan