Nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ phường, xã

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 7760/QĐ-UBND về tiêu chuẩn và chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường, xã. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố.

Theo đó, cán bộ chuyên trách bổ nhiệm lần đầu không quá 40 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy. Đây là tiêu chuẩn nhằm trẻ hóa và nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách (Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND (đối với xã), Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND) khi giữ chức vụ lần đầu. Trong trường hợp đã kinh qua cấp phó của các chức danh trên, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45. Trường hợp đã kinh qua cấp phó ít nhất đủ một nhiệm kỳ khi bổ nhiệm có thể được xem xét trình độ đại học ở các loại hình đào tạo khác.

Đối với công chức tuyển dụng lần đầu thông qua thi tuyển có tuổi đời không quá 30, tốt nghiệp đại học chính quy, công lập, áp dụng đối với các chức danh: Văn phòng-thống kê (mở rộng tuyển dụng không phân biệt ngành), địa chính-xây dựng, văn hóa-xã hội (mở rộng ra cùng nhóm ngành). Công chức tài chính-kế toán, và tư pháp-hộ tịch áp dụng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngành đào tạo theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết: Quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ đào tạo và độ tuổi tuyển dụng, bổ nhiệm lần đầu của thành phố đều yêu cầu cao hơn so với quy định tại Quyết định 04 của Bộ Nội vụ.

Cùng với chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại phường, xã, việc siết tiêu chuẩn đầu vào không chỉ nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ là nơi triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của thành phố. Mặt khác, chất lượng đầu vào cao sẽ tạo cơ hội cho cán bộ trẻ có năng lực thực sự thăng tiến xa hơn.

Theo Quyết định của UBND thành phố, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức phường, xã cũng sửa đổi hợp lý hơn. Riêng đối với cán bộ chuyên trách đã thôi áp dụng mức lương đóng khung trong hai bậc (Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ thứ hai hưởng lương theo hệ số 2,85; hệ số lương Chủ tịch UBND nhiệm kỳ thứ hai là 2,65). 

Nay theo quy định mới, cán bộ chuyên trách đã qua đào tạo có trình độ từ trung cấp đến đại học được xếp lương và nâng lương theo thời hạn như cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP). Đối với cán bộ chuyên trách chưa qua đào tạo vẫn áp dụng quy định hiện hành. Ở nơi Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường, xã được hưởng thêm 50% mức lương đang hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 

Các chức danh chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 10% mức lương đang hưởng. Công chức, cán bộ không chuyên trách và cán bộ dưới phường, xã kiêm nhiệm chức danh trong chỉ tiêu số lượng cán bộ, công chức được hưởng 30% mức lương đang hưởng theo chức danh kiêm nhiệm. 

Cũng tại  Quyết định 7760, UBND thành phố quy định áp dụng hệ số phụ cấp theo mức lương tối thiểu hiện hành đối với cán bộ không chuyên trách và cán bộ dưới phường, xã. Quy định này phù hợp hơn, khi Nhà nước tăng mức lương tối thiểu, thì phụ cấp cũng tăng theo. Hiện nay, thành phố có 10 chức danh cán bộ ở thôn, tổ dân phố có phụ cấp hằng tháng, trong khi quy định của Chính phủ chỉ cho không quá 3 cán bộ.

Cần có chính sách đầu ra cho cán bộ không đủ chuẩn

Theo khảo sát của Sở Nội vụ, trong tổng số 533 cán bộ chuyên trách ở phường, xã của thành phố hiện nay có 33 người có trình độ học vấn THCS, 215 (40,33%) người chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và 23 (4,31%) người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sơ cấp, 287 người chưa qua bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước, 111 (20,83%) người có trình độ sơ cấp về lý luận chính trị và 49 người chưa qua đào tạo. 

Trong số 484 công chức chuyên môn có: 141 người chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và 11 người có trình độ sơ cấp, 214 người chưa qua bồi dưỡng về kiến thức quản lý hành chính Nhà nước. Theo Sở Nội vụ, thực hiện nâng cao chất lượng cán bộ, công chức phường, xã cần phải có chính sách giải quyết đầu ra hợp tình, hợp lý cho những cán bộ, công chức không đủ chuẩn.

Nguồn: Báo Đầ Nẵng

120

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan