Ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Ngày 16.4, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Tòa án nhân dân. Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 81 ngày 24.11.2014 của Quốc hội khóa XIII về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Chương trình của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Chỉ thị số 04 đề ra và tổ chức thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 11 nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ngành tòa án còn gặp những khó khăn, tồn tại như: Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở một số toà án chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; nguồn cán bộ còn hạn chế, các quy trình thực hiện còn thể hiện sự lúng túng, hình thức, chưa hiệu quả.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị, thời gian tới, hệ thống tòa án cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây là công việc quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 và những năm tiếp theo, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hệ thống tòa án... 

Nguồn: Báo Lao động

148

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan