Nghệ An: Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cửa Lò vừa xin thỏa thuận của Bộ Xây dựng về Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An – Nơi được tỉnh Nghệ An xác định là trung tâm kinh tế, công nghiệp, hành chính và dịch vụ phía Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Quan điểm của Bộ Xây dựng: đáp ứng nhu cầu dùng nước, cải thiện điều kiện sống và sức khỏe của người dân đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Cửa Lò, việc đầu tư xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là cần thiết. Bộ Xây dựng thống nhất cơ bản nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi:

Tên dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Phạm vi nghiên cứu: thị xã Cửa Lò và các xã phụ cận thuộc huyện Nghi Lộc, khu công nghiệp Nam Cấm của tỉnh Nghệ An. Mục tiêu cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của thị xã Cửa Lò. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cửa Lò. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn ngân sách của UBND tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý một số vấn đề sau đối với đồ án:

Đề nghị bổ sung một số căn cứ pháp lý như Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025; Các quy hoạch đã được phê duyệt của thị xã Cửa Lò như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội đến năm 2020; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Cửa Lò và vùng phụ cận.

Theo dự báo nhu cầu sử dụng nước trung bình của thị xã Cửa Lò đến năm 2020 khoảng 15.700 m3/ngđ, tuy nhiên dự án chỉ nâng công suất cấp nước của thị xã Cửa Lò lên 13.000 m3/ngđ, đề nghị chủ đầu tư phân tích làm rõ hơn việc đầu tư nâng công suất này. Nhằm đảm bảo việc cung cấp nguồn nước thô với lưu lượng và chất lượng nước ổn định cho nhà máy nước Nghi Hoa khi đi vào hoạt động, đề nghị chủ đầu tư bổ sung các giải pháp bảo vệ hành lang và khu vực an toàn nguồn nước sông Phương Tích. Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án cần bổ sung bản vẽ bình đồ phương án mạng lưới đường ống cấp nước (mạng cấp I, II, III).

Nguồn: Báo Xây dựng

160

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan