Nghị định 104/2007 nhiều nguy cơ bị "khai tử"

Bộ Tài chính cho biết, sau khi được lấy ý kiến, đa số các Bộ, ngành đều nhất trí với đề xuất của Bộ là không cần thiết phải duy trì Nghị định số 104/2007 về ngành nghề kinh doanh đòi nợ.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 104 được ban hành năm 2007 quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm điều kiện về vốn, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp đòi nợ; nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, các biện pháp được thực hiện trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm, quyền của chủ nợ và khách nợ…

Sau 10 năm thực hiện, Nghị định 104 đã bộ lộ những hạn chế. Cụ thể:

Nghị định 104 quy định vốn tối thiểu với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng trong khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 không quy định về vốn pháp định. Như vậy, chỉ một số ngành đặc biệt như ngân hàng, chứng khoán…phải quy định về vốn, còn lại đa số ngành nghề không còn quy định về vốn như là một điều kiện kinh doanh.

Nghị định số 104 quy định người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án và điều kiện về năng lực chuyên môn (có trình độ học vấn từ đại học, trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh).

Trong khi đó, bộ Tài chính cho rằng, năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chính doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp khác cũng như đến nền kinh tế nên không cần thiết phải quy định điều kiện về năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Ngoài ra, Luật đầu tư có quy định kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các điều kiện này đã được quy định rất rõ tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Do vậy không cần thiết phải quy định thêm về điều kiện này tại Nghị định 104.

Do đó, theo Bộ Tài chính, việc bãi bỏ Nghị định số 104 vẫn đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động này, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của công dân. Đồng thời cũng không tác động đến chủ nợ, khách nợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi thực hiện hợp đồng đã ký kết hợp đồng.

Hiện Bộ Tài chính đã ban hành dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104 trên và trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104. Dự thảo thay thế này đã bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh vốn, tiêu chuẩn người quản lý, người lao động trong dịch vụ đòi nợ phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giảm mức độ can thiệp của Nhà nư

Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

100

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan