Nghị định 11/2013/NĐ-CP: Lập lại trật tự trong phát triển đô thị

Nhằm giảm bớt tình trạng giá BĐS bị đẩy lên cao, người dân khó tiếp cận với nhà ở. Cũng như bảo đảm những điều kiện phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị. Nghị định 11/2013/NĐ-CP ra đời với kỳ vọng góp phần lập lại trật tự trong quản lý đầu tư và phát triển đô thị, tránh phát triển đô thị không có quy hoạch và kế hoạch như hiện nay.

Có thể thấy, Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị được ra đời nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến đô thị bao gồm quy hoạch đô thị; Hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; Thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí nguồn lực, phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đồng bộ, bền vững.

Nghị định lần này đã xác định nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị phải bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan. Bảo đảm phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị, gắn với an ninh quốc phòng; Bảo đảm khai thác và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường. Với những quy định mới này, sẽ tạo ra môi trường sống tốt cho cư dân đô thị, bảo đảm lợi ích của cộng đồng hài hoà với lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư.

Đối với chủ đầu tư dự án KĐT, phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự án dưới 20ha và không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án từ 20ha trở lên. Đối với chủ đầu tư là DN, phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phù hợp với việc thực hiện dự án và đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh BĐS (nếu dự án có sản phẩm kinh doanh). Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên đối với các dự án đầu tư xây dựng KĐT.

Đối với các dự án còn lại, chủ đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư quy định nêu trên phải là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư và phải được kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp DN và hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng:

Nghị định này sẽ có 4 điểm mới và nổi bật nhất, trong đó phải kể tới những quy định về chuyển quyền sử dụng đất. Trước đây phần lớn các đô thị phải thực hiện theo hình thức bán nhà đất, tức là chủ đầu tư phải thực hiện việc bán nhà đã xây thô, thậm chí để tránh tình trạng nhom nhem của các đô thị, nhà xây thô trong dự án phải hoàn thiện trước mặt ngoài mới được giao cho khách hàng. Điều này đã khiến tại nhiều tỉnh thành, giá BĐS bị đẩy lên cao, người dân khó tiếp cận với nhà ở. Chính bởi vậy, nghị định lần này đã cho phép UBND cấp tỉnh trên cơ sở thực tế từng địa phương được phép quy định cụ thể những khu vực nào được phép thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng. Cho phép người dân tự xây dựng, tuy nhiên phải tuân thủ theo quy hoạch của dự án.

Nguồn: Báo xây dựng

95

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan