Người dân có thể được tra cứu vân tay trong cơ sở dữ liệu quốc gia

Khi có yêu cầu tra cứu, công dân phải gửi đề nghị về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân. Dự thảo bổ sung nội dung liên quan đến việc tra cứu, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Bộ Công an đề xuất với những yêu cầu tra cứu thông tin nhân thân của công dân, cơ quan quản lý phải tra cứu trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân thuộc phạm vi quản lý, lưu trữ của đơn vị, địa phương mình. Trường hợp không có kết quả thì gửi yêu cầu tra cứu lên cấp trên một cấp. Công dân, cơ quan quản lý được tra cứu thông tin qua vân tay, nhưng phải có đề nghị gửi về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Dự thảo quy định rõ, công dân có nhu cầu khai thác thông tin cần có văn bản nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác và xuất trình một trong các giấy tờ như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khai thác thông tin, người có thẩm quyền sẽ quyết định cho phép khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, công dân biết và nêu rõ lý do.

Dự thảo thông tư được lấy ý kiến trong hai tháng, dự kiến có hiệu lực trong năm 2019.

Người dân Hà Nội làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân ở trụ sở Công an TP. Ảnh: Giang Huy

Theo quy định hiện nay, công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân; các cơ quan quản lý căn cước công dân được phép khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý thẻ căn cước công dân; công an các đơn vị, địa phương được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành công an và phòng, chống tội phạm...

Tuy nhiên, việc khai thác thông tin cá nhân, dấu vân tay phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý dữ liệu cư dân quốc gia. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải có văn bản đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác và được thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó ký tên, đóng dấu.

Theo Bộ Công an, công dân và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước khi khai thác thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu cư dân quốc gia sẽ không mất ph

Nguồn: VnExpress

143

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan