Người đang thụ án tù treo vẫn được hưởng các ưu đãi xã hội

“Người đang trong thời gian thử thách khi chấp hành hình phạt án tù treo có được hưởng các quyền lợi và chế độ ưu đãi không? Trong thời gian thử thách, có được xem xét, rút ngắn thời gian thử thách không? Nếu họ phạm tội mới thì xử lý như thế nào?” (Huỳnh Thanh Nghĩa, quận 1, TP HCM).

Trả lời:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người được hưởng án treo hòa nhập với cộng đồng, Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo quy định:

- Người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, người lao động làm công ăn lương... nếu được tiếp tục làm việc tại đơn vị nơi mình làm việc trước khi phạm tội thì được bố trí công việc phù hợp với yêu cầu, mục đích giám sát, giáo dục và được hưởng chế độ của cán bộ, công chức, người lao động làm công ăn lương theo công việc mà mình đảm nhiệm.

- Người được hưởng án treo là người đang học tập tại cơ sở giáo dục, đào tạo cũ thì được hưởng các quyền lợi theo quy chế của cơ sở giáo dục, đào tạo đó.

Người được hưởng án treo không thuộc các đối tượng quy định trên thì được UBND cấp xã giám sát, giáo dục, giúp đỡ tìm việc làm, ổn định cuộc sống tại địa phương.

- Người được hưởng án treo thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Ưu đãi với người có công (ban hành ngày 10/9/1994) hoặc người đang được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

- Người thụ án tù treo là cán bộ, công chức, quân nhân, công nhân quốc phòng, người lao động làm công ăn lương thì thời gian thử thách cũng được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ nhưng không tính vào thời gian xét nâng lương, phong quân hàm theo niên hạn.

Thời gian thử thách được tính từ ngày cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người đó nhận được quyết định thi hành bản án và trích lục bản án.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, giám sát, giáo dục kiến nghị TAND cấp huyện nơi mình đang chịu thử thách xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách, khi đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo phạm tội mới thì phải chấp hành toàn bộ hình phạt tù của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại khoản 5 Điều 60 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: VnExpress

75

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan