Người khuyết tật học cao học có được miễn giảm học phí?

Tôi đang là sinh viên năm cuối và có dự định học tiếp lên thạc sĩ. Tôi đã được miễn học phí với đối tượng là sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong những năm học đại học. Nếu tôi muốn học lên tiếp thạc sĩ của trường thì có được miễn hay giảm học phí không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 2, Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2010- 2021 về đối tượng áp dụng như sau:

1. Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp”.

Khoản 1, Điều 69 Luật Giáo dục  2005; sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

1. Cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: 

a) Nhóm trẻ, nhà trẻ; các lớp độc lập gồm lớp mẫu giáo, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không được đi học ở nhà trường, lớp dành cho trẻ tàn tật, khuyết tật, lớp dạy nghề và lớp trung cấp chuyên nghiệp được tổ chức tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng;

c) Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ.  

2. Viện nghiên cứu khoa học, khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm ký hợp đồng với trường đại học để tổ chức đào tạo.

Như vậy nếu bạn học cao học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì được miễn giảm học phí.

Nguồn: Lao động

142

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan