Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi phải nộp lệ phí

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng đã bổ sung thêm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi là 400.000 đồng/trường hợp.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, thay thế 9 Điều quy định về lệ phí tại Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 (Nghị định 19). 

Dự thảo Nghị định quy định người nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài; người được miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; cơ quan thu, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài.

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước nộp phí 400.000 đồng

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định quy định phù hợp với Luật Nuôi con nuôi, phù hợp với thực tế, đồng thời kế thừa nội dung còn phù hợp theo pháp luật hiện hành.

Về người nộp lệ phí, so với Nghị định 19, dự thảo Nghị định sửa cụm từ “người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam” thành “người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi”; bổ sung quy định người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Sở Tư pháp.

Theo đó, về cơ quan thu lệ phí, so với Nghị định 19, dự thảo Nghị định quy định thêm Sở Tư pháp thu lệ phí đăng ký con nuôi đối với trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Cụ thể, tại Điều 2 dự thảo Nghị định quy định công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước, khi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi tại UBND cấp xã.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Cục Con nuôi.

Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Sở Tư pháp.

Công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam tạm trú ở nước ngoài làm con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Cơ quan đại diện ngoại giao.

Tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động tại Việt Nam phải nộp lệ phí, khi nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

Về mức thu lệ phí, so với Nghị định 19, dự thảo Nghị định quy định thêm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi là 400.000 đồng/trường hợp. 

Cụ thể, tại Điều 5 dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi như sau:

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước 400.000 đồng/trường hợp. Lệ phí đăng ký con nuôi nước ngoài 9.000.000 đồng/trường hợp. Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi là 400.000 đồng/trường hợp. Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện ngoại giao là 3.000.000 đồng/trường hợp.

Mức thu lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như sau: Lệ phí cấp giấy phép là 65.000.000 đồng/giấy phép; lệ phí gia hạn giấy phép là 35.000.000 đồng/lần gia hạn; lệ phí sửa đổi giấy phép là 2.000.000 đồng/lần sửa đổi.

Bãi bỏ quy định miễn thu lệ phí khi đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Về trường hợp được miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, dự thảo Nghị định quy định thống nhất với Luật Nuôi con nuôi, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Trước đó, theo quy định tại Nghị định 19 thì việc nuôi con nuôi phát sinh trên thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau mà chưa đăng ký trước ngày 01/01/2011, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì được đăng ký kể từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2015 (Điều 23). Miễn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp đăng ký nuôi con nuôi thực tế (Điều 43).

Với quy định trên, kể từ ngày 01/01/2016 trở đi sẽ không đăng ký nuôi con nuôi thực tế. Các trường hợp nuôi con nuôi thực tế sẽ thực hiện đăng ký nuôi con nuôi như những trường hợp nhận con nuôi thông thường.

Do đó, để phù hợp với pháp luật về nuôi con nuôi, dự thảo Nghị định sửa đổi đã bãi bỏ quy định miễn thu lệ phí đối với trường hợp đăng ký nuôi con nuôi thực tế được quy định tại Nghị định 19.

Theo đó, tại Điều 3 dự thảo Nghị định quy định, miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp:

Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi;

Nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em bị các bệnh về máu; trẻ em mắc bệnh cần điều trị cả đời; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế. Nhận trẻ em ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi, công nhận và ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký ở nước ngoài theo quy định.  

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí, so với Nghị định 19, tại dự thảo Nghị định, các nội dung về quản lý sử dụng tiền lệ phí thu được quy định phù hợp với Luật Phí và lệ phí, các nội dung chi phải lập dự toán được kế thừa quy định tại Nghị định 19.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

149

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan