Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS với tội danh nào?

Đề nghị Tòa soạn cho biết, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã có những điều chỉnh như thế nào liên quan đến chính sách hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi? - Vương Tiến Toàn (huyện Hoài Đức)

Trả lời: 

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có sự điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cụ thể, 28 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), thuộc 4 nhóm tội phạm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi:

- Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người, đó là: Giết người (Điều 123), cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134), hiếp dâm (Điều 141), hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), tội cưỡng dâm (Điều 143), tội cưỡng dâm người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144), tội mua bán người (Điều 150), tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151).

- Các tội xâm phạm sở hữu, đó là: Tội cướp tài sản (Điều 168), tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169), tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170); tội cướp giật tài sản (Điều 171); tội trộm cắp tài sản (Điều 173); tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178).

- Các tội phạm về ma túy, đó là: Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248); tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252).

- Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, đó là: Tội tổ chức đua xe trái phép (Điều 265); tội đua xe trái phép (Điều 266); tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 286); tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 287); tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác (Điều 289); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290); tội khủng bố (Điều 299); tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 303); tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 304).

Nguồn: Hà Nội Mới

106

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan