Nhà mua trước khi cưới có là tài sản riêng?

Tôi có một ngôi nhà là tài sản trước hôn nhân. Sau khi lấy vợ, tôi bán nhà đó đi mua căn khác. (Độc giả Tony Duy)

Nếu chứng minh tiền mua ngôi nhà mới đó phát sinh hoàn toàn từ tiền bán nhà cũ, không liên quan các khoản thu nhập của gia đình sau hôn nhân thì có được tính là tài sản riêng của tôi không?

Hình minh họa (nguồn internet)

Luật sư trả lời

Theo điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ, chồng:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 33 và khoản 1 điều 40 của Luật này.

Như vậy, ngôi nhà bạn có được trước khi kết hôn được xem là tài sản riêng của bạn. Việc bạn mua nhà mới hoàn toàn từ tiền bán nhà cũ thì nhà mới này được xem như tài sản hình thành từ tài sản riêng nên cũng là tài sản riêng của bạn.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Quốc Bảo
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Nguồn: VnExpress

174

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan