Nhận bằng thạc sĩ sau tuyển dụng có hưởng chính sách thu hút nhân tài?

Ông Lường Văn Thưởng (Lai Châu) nhận bằng thạc sĩ sau khi có quyết định tuyển dụng vào UBND huyện. Ông hỏi, trường hợp của ông có được áp dụng chính sách thu hút nhân tài theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP không? Nếu được thì ông phải làm hồ sơ gửi cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 5/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2018 và chỉ áp dụng đối với lần tuyển dụng đầu tiên vào các cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách quy định tại Điều 1 của Nghị định.

Như vậy, tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia tuyển dụng, nếu đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì thuộc trường hợp được áp dụng chính sách.

Tuy nhiên, theo thông tin cung cấp, ông Lường Văn Thưởng nhận bằng thạc sĩ sau khi có quyết định tuyển dụng, do đó sẽ không thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Nguồn: Báo chính phủ

97

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan