Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải đảm bảo an toàn hàng hải

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Theo quy định của Nghị định số 114/2014/NĐ-CP thì đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam; thời gian phá dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày đưa tàu vào cơ sở phá dỡ.

Cũng theo Nghị định này, việc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường; chỉ được phá dỡ tàu biển tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được phép hoạt động; đặc biệt, tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng và không được chuyển nhượng, mua, bán lại.

Trong đó, tàu biển phải không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải và thuộc các trường hợp được phép nhập khẩu để phá dỡ, bao gồm: Tàu chở hàng khô (hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ cây, ngũ cốc, hàng sắt thép...); tàu công-ten-nơ; tàu chở quặng; tàu chở hàng lỏng (dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật); tàu chở gas, khí hóa lỏng; tàu Ro-ro, tàu khách, xà lan biển; giàn khoan nổi; giàn khoan tự nâng; tàu chứa nổi; phương tiện chứa nổi và chuyển tải sản phẩm và các loại tàu biển khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải.

Để được nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, doanh nghiệp phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh này; có các bộ phận chuyên trách thực hiện nghiệp vụ về nhập khẩu; pháp luật hàng hải; an toàn lao động và bảo vệ môi trường; có vốn pháp định tối thiểu 50 tỷ đồng và có Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ có hiệu lực thực hiện trong 05 năm kể từ ngày cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.

Nguồn: Tapchicongthuong.vn

116

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan