Nhiều cải cách mạnh mẽ trong Luật Đầu tư 2014 và Luật DN 2014

Từ ngày 1-7 tới, Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ bắt đầu có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng. Nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về những điểm mới này, ngày 26-5, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tổ chức hội nghị "Triển khai những điểm mới trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp”.

Đánh giá về những điểm mới của luật, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đối với đầu tư tại Việt Nam, thay đổi quan trọng nhất của Luật Đầu tư 2014 là việc tạo lập cơ sở pháp lý minh bạch để bảo đảm thực hiện quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm thông qua các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư và đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trên cơ sở rà soát, loại bỏ các ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh trùng lặp theo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Thương mại hiện nành, Luật Đầu tư 2014 quy định 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, bao gồm: kinh doanh các chất ma túy; kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật độc hại; kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã, mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm  1 có nguồn gốc từ tự nhiên; kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, qua rà soát Luật Đầu tư 2014 đã loại bỏ gần 120 ngành, nghề và điều kiện kinh doanh không hợp lý. Qua đó, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm từ 386 xuống còn 267 ngành, nghề.

Ông Tuấn cho biết thêm, Luật Đầu tư 2014 đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư. Cụ thể, Luật đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; đơn giản hoá hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với thời hạn tối đa 15 ngày thay cho 45 ngày như trước đây.

Cùng với đó, Luật cũng bổ sung, hoàn thiện một số quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư; hoàn thiện các quy định về ngành, nghề ưu đãi đầu tư nhằm bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng vào các ngành sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, dự án sản xuất có quy mô lớn, dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng nhiều lao động, dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án sản thực hiện trong các lĩnh vực xã hội hóa đầu tư (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa…).

Đánh giá về tác động của Luật Doanh nghiệp 2014, ông Phan Đức Hiếu, Trưởng ban phụ trách Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, Luật mới ban hành đã thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp 2013, giảm rủi ro và tăng tính chủ động, nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho quá trình gia nhập thị trường, Luật Doanh nghiệp 2014 đã có nhiều cải cách quan trọng như: bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp haythay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống tối đa không quá 3 ngày, kết hợp đồng thời các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động và đăng ký bảo hiểm xã hội, thay đổi phương thức quản lý và bãi bỏ thủ tục về đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Hải quan

138

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan