Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Theo đó, ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông, nhất là về giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ được ưu tiên hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành; hỗ trợ hoàn toàn kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ gồm: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ. Các chính sách khác về hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ, chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ… được thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.

Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2018.

Nguồn: Nhân dân điện tử

286

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan