Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và gia đình

Một phụ nữ có chồng nhưng sau đó ly hôn, hiện nay người phụ nữ này có quyền kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người cha chồng cũ của mình được không? (người cha chồng này đang sống độc thân, có đủ điều kiện kết hôn).

Trả lời: Để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, tại khoản 2, Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

Theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp anh nêu cho thấy, người phụ nữ này đã từng là con dâu của người mình định kết hôn nên việc kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng sẽ vi phạm một trong những trường hợp cấm kết hôn theo luật định.

Nguồn: Infonet.vn

169

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan