Những tội danh nào bị bãi bỏ trong BLHS 2015 (sửa đổi)

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bãi bỏ 11 tội danh của Bộ luật Hình sự 1999 (vì đã bổ sung hành vi vào các tội khác).

Cụ thể, theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), thì 11 tội danh sau đây bị bãi bỏ:

– Tội hoạt động phỉ: Điều 83;

– Tội tảo hôn: Điều 148 (một phần nội dung);

– Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật: Điều 149;

– Tội kinh doanh trái phép: Điều 159;

– Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Điều 165;

– Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế: Điều 167;

– Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Điều 170;

– Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng: Điều 178;

– Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính: Điều 269;

– Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên: Điều 319;

– Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới: Điều 320.

Nguồn: Kiểm sát Online

109

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan