Nữ sĩ quan cấp Tướng trong Công an nhân dân phục vụ đến 60 tuổi

Bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan (45 tuổi), nữ sĩ quan cấp Tướng trong Công an nhân dân (60 tuổi), đây là nội dung Điều 31 dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội sáng 7.6.

Bên cạnh việc kế thừa các quy định của Luật Công an nhân dân 2014, dự thảo Luật có những điểm mới cơ bản sau: Sửa đổi tên điều và nội dung các khoản, điểm về chức vụ, chức danh để phù hợp với tổ chức bộ máy mới (Điều 25 dự thảo Luật).

Sửa đổi quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân theo hướng: không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng để bảo đảm linh hoạt và phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an (khoản 1 Điều 26 dự thảo Luật).

Sửa đổi quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng Cục đặc biệt; nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng.” (khoản 2 Điều 27 dự thảo Luật); bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Điều 27 dự thảo Luật).

Bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan (45 tuổi), nữ sĩ quan cấp Tướng trong Công an nhân dân (60 tuổi) (Điều 31 dự thảo Luật).

Nguồn: Báo Lao động

230

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan