Phải dời nhà khẩn cấp do nguy cơ lũ lụt được hỗ trợ bao nhiêu?

Vừa qua, quê tôi có rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ lụt. Các trường hợp này có được hỗ trợ chi phí di dời không, nếu có thì được bao nhiêu?

Luật gia Phạm Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 15 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở như sau:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ.

2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ.

3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ.

4. Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây:

a) Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Như vậy, mức hỗ trợ chi phí di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ lụt được xác định theo quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên.

PHẠM HẰNG

Nguồn: Lao động

152

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan