Phải làm gì để được xóa án tích

Anh tôi đi cải tạo vì tội cướp tài sản (mức án 12 năm 3 tháng) nhưng được tha trước thời hạn, chỉ chấp hành 5 năm 2 tháng. Vậy xin hỏi anh tôi có thể được xoá án tích hay không? Nếu được xoá thì cần bao nhiêu năm, cần thủ tục như thế nào? Xóa án tích xong thì anh có được coi như người chưa từng phạm tội bao giờ và được đi nước ngoài không?

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 70 Đương nhiên được xóa án tích.

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Theo quy định trên, anh bạn phạm tội cướp tài sản mức án 12 năm 3 tháng nhưng được tha trước thời hạn để được xóa án tích anh bạn phải chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời hiệu thi hành án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn 03 năm.

Như vậy, kể từ khi chấp hành xong hình phạt, trong thời gian 3 năm anh bạn không phạm tội mới thì sẽ được xóa án tích. Theo khoản 4 điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì: 

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Với quy định mới này, BLHS 2015 đã giải quyết được những khó khăn đối với người chấp hành xong bản án; rút bớt các thủ tục, đồng thời chuyển trách nhiệm cập nhật thông tin về án tích của người bị kết án sang cho các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (khoản 4 Điều 70)

Luật lý lịch tư pháp 2009 về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho công dân. Khi có đủ các điều kiện trên, anh bạn có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích. Điều 45 - Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

b) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

Như vậy, anh bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

- Tờ khai đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01: mẫu số 03/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BTP;

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy chứng nhận đăng ký thường trú, tạm trú;

- Giấy tờ khác: Giấy xác nhận chấp hành xong bản án hình sự; Giấy xác nhận của cơ quan công an cấp Huyện không phạm tội mới;…

Sau đó, nộp hồ sơ này tại Sở Tư pháp nơi thường trú, nếu không có nơi thường trú thì nộp tại Sở tư pháp nơi tạm trú.

Theo Điều 69 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì người được xóa án tích coi như chưa bị kết án, anh bạn có thể đi làm ở nước ngoài.

Nguồn: Vietnamnet.vn

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan