Phải làm rõ về mặt pháp lý trong sửa đổi, bổ sung quy định về nuôi con nuôi

Chiều 31/7, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì buổi họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Tại buổi họp, Tổ Biên tập dự kiến nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi; sử dụng hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài…

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổ Biên tập, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung lần này phải làm rõ về mặt pháp lý, đảm bảo đồng bộ các văn bản, phải lấy ý kiến chính thức của các đơn vị trong Bộ, sớm hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định… Trước những đề xuất về chính sách hỗ trợ nhân đạo, Thứ trưởng đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ khi hỗ trợ nhân đạo.

Nguồn: Báo Pháp luật

141

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan